06-21618983

Toegankelijk en inclusief

Veel mensen met een functiebeperking ervaren dagelijks problemen met de toegankelijkheid van digitale informatie. Daarom heeft de overheid richtlijnen opgesteld voor het toegankelijk maken van webcontent waaronder bewegend beeld en geluid.

Het ondertitelen van online video is van groot belang voor doven of slechthorenden. Maar beeld en geluid ondertiteld aanbieden heeft meer voordelen. Dankzij de ondertiteling kunnen zoekmachines de content indexeren waardoor de informatie beter gevonden wordt. Ook gebruikers zonder beperking kunnen een video bekijken zonder medereizigers, collega’s of huisgenoten te storen.

Video en toegankelijkheid; de regels
De overheid stelt eisen aan de toegankelijkheid van audiovisuele bestanden op internet. Zo kunnen bezoekers met een beperking ook kennisnemen van deze informatie. Deze eis komt er in het kort op neer dat bij geluid en bewegend beeld een tekstueel alternatief moet worden aangeboden in de vorm van een transcriptie of ondertitels.

Waarvoor gelden de eisen precies?
Onder audio- en videobestanden wordt in de toegankelijkheidsrichtlijnen verstaan: geluid (zonder beeld), bewegend beeld (zonder geluid) en film (een combinatie van beeld, geluid en eventueel interactieve elementen).

Moet bewegend beeld altijd ondertiteld zijn?
Een live stream, of het van een webinar is of een raadsvergadering, hoeft niet te worden ondertiteld. De (embedded) link wordt direct na afloop verwijderd. Maar zodra een live uitgezonden audio- of videofragment na de uitzending online blijft staan of opnieuw beschikbaar wordt gesteld, gaan de eisen voor eerder opgenomen audio en video gelden.

Vanaf wanneer gaat dit spelen?
De richtlijnen uit de WCAG gelden sinds 23 september 2019 voor alle nieuwe content op overheidswebsites. Maar ook de video’s van vóór die datum moeten eraan geloven; vanaf 23 september 2020 moet alle digitale informatie van lokale en landelijke overheden toegankelijk gemaakt zijn.

Gelden de richtlijnen alleen voor overheden?
Nee. Ook het bedrijfsleven heeft te maken met wettelijke verplichtingen op het gebied van (digitale) toegankelijkheid. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (2017) verplicht overheden én bedrijven om hun goederen en diensten zo toegankelijk mogelijk aan te bieden.

Meer weten?
Lees verder: